برای سی ودومین بار در تاریخ لیگ برتر تیم های استقلال وپرسپولیس به مصاف هم رفتند واستقلال برد هفتم خود را در این عرصه به دست آورد. به گزارش محمد حسن شمسی فرد به نقل از "ورزش سه": در 32 بازی مورد اشاره استقلال 7 برد وپرسپولیس 7 برد داشته و18 بازی مساوی تمام شده است . بردهای استقلال در دربی های لیگ برتر : *استقلال 2 پرسپولیس 1(دربی رفت لیگ سوم) *استقلال 3 پرسپولیس 2(دربی برگشت لیگ چهارم) *استقلال 1 پرسپولیس0(دربی رفت لیگ پنجم) *استقلال 1 پرسپولیس 0(دربی رفت لیگ دهم) *استقلال 1 پرسپولیس 0(دربی برگشت لیگ دهم) *استقلال 2 پرسپولیس0(دربی رفت لیگ یازدهم) *استقلال 3 پرسپولیس 2(دربی برگشت لیگ شانزدهم) بردهای پرسپولیس در لیگ برتر : *پرسپولیس 2 استقلال 1(دربی برگشت لیگ دوم) *پرسپولیس 2 استقلال 1(دربی رفت لیگ ششم) *پرسپولیس 2 استقلال 1(دربی برگشت لیگ نهم) *پرسپولیس 3 استقلال 2(دربی برگشت لیگ یازدهم) *پرسپولیس 2 استقلال 1(دربی رفت لیگ چهاردهم ) *پرسپولیس 1 استقلال 0(دربی برگشت لیگ چهاردهم) *پرسپولیس 4 استقلال 2(دربی برگشت لیگ پانزدهم)
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا