به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا: در تاریخ 26/06/95 قبل از برگزاری شهرآورد 83 مراسم فرهنگی ویژه ای در استادیوم آزادی جهت ایجاد فضایی با نشاط برای تماشاگران محترم شهرآورد برگزار شد. این مراسم با تلاوت قرآن، اقامه ی اذان ظهر و خواندن دعای فرج توسط گروه تواشیح حرا شروع شد، در ادامه دو مجری توانای کشورمان آقایان حمید رضا احمدی و محمد حسین مولایی به اجرای برنامه های متنوع قبل از شروع بازی پرداختند. یکی از بخش های ویژه ی این مراسم اجرای تواشیح توسط گروه حرا همزمان با اجرای سنج و دمام بود که با تشویق پرشور تماشاگران همراه شد.
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا