به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا: مراسم ترحیم و یادبود سرهنگ محمد آزیدهاک از ساعت 15:30 تا ساعت 17 روز چهار شنبه مورخ 17/06/95 در مسجد النبی (ص) واقع در خیابان کارگر شمالی، رو به روی خوابگاه دانشگاه، نبش کوچه شانزدهم منعقد میگردد.
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا