گروه همخوانی و مدیحه سرایی حرا به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) یک قطعه جدید آماده نمود

 

 
 
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا