به گزارش میلاد ابراهیمی خبرنگار حرا در روز دوشنبه94/04/01 گروه حرا در مرکز فرهنگی هنری حرا اجرای تمرین انجام دادند که شامل : ماه رمضان ماه رحمت ، اسماءالحسنی و مدح امام حسن مجتبی(ع) می باشد گروه حرا از ساعت 18/30 شروع به تمرین و تا ساعت 22/30 به کار خود ادامه دادند و بعد از تمرین مصوب شد در تاریخ 94/04/06 روز شنبه خود را در استدیو جهت ضبط این سروده ها حاضر نمایند.

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا