به گزارش حامد احمدی خبر نگار حرا در تاریخ 94/03/07 گروه همخوانی متشکل از اساتید و افراد بر جسته در استدیو سه قطعه کار زیبا ضبط نمودند.

 

این قطعه ها شامل:

1- مدح حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)

2- مدح بی بی دو عالم خانم حضرت فاطمه (س)

3- کار بسیار زیبا و حماسی در مدح حضرت مهدی (عج)

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا