به گزارش حامد احمدی روز دوشنبه 22 تیر ماه 1394 در مسجد ولی عصر محفل انس با قرانی تدارک دیده شده بود که این محفل با حضور شهردار محترم منطقه 22 حاج قاسم مولایی انجام میگرفت و از خادمان قران توسط شهدار تجلیل میشود .

در این محفل از نوید هراتیان ( مکبر ) و حامد احمدی (قاری و موذن ) دو اعضای گروه حــرا هم توسط شهردار منطقه 22 تجلیل صورت گرفت.

                             

.

 
 
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا