اهدای نماد همیاری به سرپرست و تک تک اعضای گروه همخوانی و مدیحه سرایی حـــرا

اهدای نماد همیاری به اعضای گروه بیت الزهرا

 

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا