احمدیحمید رضا احمدی مجری ویژه برنامه سیزدهم فروردین در باغ موزه قصر احمدی و ریوندی

حمید رضا احمدی و حسن ریوندی اجرای برنامه در باغ موزه قصر

احمدی - ریوندی

احمدی

اجرای گروه سنتی (( شاد ))

احمدی

ارتباط زنده با رادیو تهران از باغ موزه قصر

احمدی

اجرای زنده موسیقی سنتی

اجرای موسیقی پاپ توسط محمد بابایی

 

 

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا