بسم الله الرحمان الرحیم

وب سایت رسمی حمید رضا احمدی (حرا)

این  وب سایت با هدف معرفی فعالیتها و اخبار مرتبط  وآشنایی

با برخی شخصیتها  و  گرو های فرهنگی "  هنری  و  مذهبی که

افتخار همکاری با آنان را دارم پیش روی شما بزرگواران قرار دارد.

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا