به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا به نقل از خبرگزاری فارس: فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که نتیجه برگزاری کمیته دستمزد چه بود، گفت: هشتمین جلسه کمیته دستمزد زیرمجموعه شورای عالی کار با حضور شرکای سه‌گانه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هر کدام به تعداد 3 نفر در وزارت کار تشکیل و در مورد سبد معیشت خانوار کارگری بحث و تصمیم‌گیری شد. وی افزود: در این جلسه برای سبد معیشت خانوار میانگین کارگری با ظرفیت 3.3 نفر در کشور سبد معیشت ماهانه تعیین و در نهایت روی رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای خانوار کارگری در سال 99 تصمیم‌گیری شد. توفیقی این را هم گفت: رقم سبد معیشت خانوار کارگری که از سوی نماینده کارگر پیشنهاد می‌شد با رقم سبد نماینده کارفرمایی و نماینده دولت متفاوت بود چون معیار حساب کردن این سبد تفاوت داشت و میزان سهم خوراک در این سبد متفاوت بود، اما در نهایت نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت ماهانه خانوار کارگری به توافق رسیده و تصویب کردند که این رقم برای تعیین حداقل مزد سال آینده به شورای عالی کار که مبنای بند 2 ماده 41 قانون کار است پیشنهاد می‌شود. نماینده کارگری در کمیته تعیین دستمزد وزارت کار گفت: جلسات شورای عالی کار در آینده از سوی دبیرخانه شورا در وزارت کار اعلام می‌شود و باید حداقل مزد کارگران قبل از پایان سال در آن به تصویب برسد. وی تأکید کرد: جلسات کمیته دستمزد تمام شده و دیگر جلسه‌ای نخواهند داشت. توفیقی گفت: سبد معیشت خانوار کارگری سال گذشته 3 میلیون و 757 هزار تومان بود که در نهایت در شورای عالی کار 54.12 درصد از این رقم پذیرفته شد و مبنای حداقل مزد اعمال شده در سال جاری قرار گرفت. نماینده کارگری در کمیته تعیین دستمزد وزارت کار در مورد اینکه به نظر شما چه میزان از سبد معیشتی که تصویب کردید، مبنای تصمیم‌گیری شورای عالی کار باشد، گفت: به هر حال نمایندگان سه‌جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت به عنوان ناظر باید در شورای عالی کار به توافقی برسند و حداقل مزد برای سال آینده را تعیین کنند. وی تأکید کرد: اگر تفاوت سبد معیشت خانوار کارگری در سال آینده و سال جاری مورد موافقت قرار بگیرد به رقم قدرت خرید خانوار کارگری برای یکم فروردین 98 خواهیم رسید. 06/12/98.....13:37
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا