به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا به نقل از خبرگزاری فارس: مهدی حسینیان سراجه لو عضو کمیته ملی دگرگون های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با اشاره به حمایت کمیسیون ملی یونسکو در ایران از جشنواره گفت: جشنواره بین المللی خیام بنا بر رسالت خود در راستای توسعه مخترعان، مبتکران و پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران مطابق بند اول اساسنامه یونسکو، همکاری خود را برای کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری‌ میان ملت‌ها در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزایش احترام همگان به عدالت، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحد در دستور کار خود قرار داده است. حسینیان خاطر نشان کرد: در راستای کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری در این جشنواره از ۲۷ کشور جهان با همکاری سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان برای حضور و ثبت نام دعوت شده است. مهدی حسینیان سراجه لو پیش تر به خاطر حمایت از جشنواره ملی اختراع و نوآوری «یک ایده یک دنیا» موفق به دریافت گواهی تقدیر از طرف انجمن بین المللی نوآوری و مهارت های پیشرفته تورنتو کانادا و همچنین سازمان مخترعان ترکیه شده بود. مخترعان، مبتکران و پژوهشگران ایران اسلامی می توانند با توجه به فرصت فراهم آمده در طرح های خود در زمینه ایده، اختراع و نوآوری را تا تاریخ ۱۱ بهمن ماه در وب سایت جشنواره به نشانی www.khayyamfestival.com ثبت نام کنند. این جشنواره با حضور نمایندگان جهانی و سران کشوری و لشکری در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ اسفند ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود. 02/11/98.....08:49
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا