به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا به نقل از خبرگزاری فارس: نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۶.۱ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۱۳۹۸ گرفتند. همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود. به گزارش فارس جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است. حداقل حقوق کارگری با حداکثر 8 ساعت کار یک میلیون و پانصدو شانزده هزارو هشتصدو هشتاد دو تومان. حق بیمه، حق مسکن، سنوات، بن کارگری،و عیدی پایان سال به این رقم اضافه خواهد شد. 06/01/98..... 14:10
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا