به گزارش محمد حسن شمسی فرد خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا به نقل از خبرگزاری فارس: آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد: * شکایت مسعود ابراهیم زاده از باشگاه تراکتورسازی تبریز پرداخت مبلغ 1/630/000/000 ریال بابت قرارداد و 32/600/000 بابت هزینه رسیدگی در حق مسعود ابراهیم زاده (غیرقطعی) * شکایت حبیب اصلاحی از باشگاه استقلال خوزستان پرداخت مبلغ 680/000/000 ریال بابت قرارداد و 13/600/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حبیب اصلاحی (غیرقطعی) 04/12/97.....10:20
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا