به گزارش خانم مختارزاده خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا: در تاریخ 22 بهمن96 مراسم یوم الله 22 بهمن در میدان آزادی برگزار شد. در این مراسم که جمعی کثیری از مردم غیور کشور عزیزمان حضور داشتند گروه فرهنگی هنری حرا به اجرای برنامه پرداختند. همچنین حمیدرضا احمدی مجری توانای کشورمان اجرای برنامه را به عهده داشت. 96/11/23-11:10
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا