به گزارش خانم مختارزاده خبرنگار مرکز فرهنگی هنری حرا: در تاریخ 19 بهمن96 محفل انس با قرآن کریم بعد از نماز مغرب و عشاء در روستای علوی کاشان برگزار شد. در این محفل که جمعی از قاریان و حافظان قرآن کریم حضور داشتند گروه تواشیح و مدیحه سرایی حرا به اجرای برنامه پرداختند، در ادامه قاریان برجسته با آوای دلنشین خود حضار را به فیض رساندند. همچنین حمیدرضا احمدی مجری توانای کشورمان اجرای برنامه را به عهده داشت. 96/11/21-12:30
      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا